فعال نمودن Remote Desktop با استفاده از Registry

0

یکی از روشهای فعال نمون Remote Desktop ، استفاده از Registry در سیستم عامل وینــدوز مــیباشــد.
در ابتدا لازم است با استفاده از کلید های ترکیبی Windows + R پنجره Run را باز کنید.
سپس فرمان  Rededit را اجرا مینماییم.

سپس وارد مسیر زیر شوید.

HKEY_LOCAL-MACHINE => SYSTEM => CurrentControlSet => Control => Terminal Server

سپس بر روی fDenyTSConnections دوبار کلیک کنید تا بتوانیم مقدار آن را تغییر دهیم.

همانگونه که در شکل فوق مشاهده مینمایید، گزینه Value dataبصورت پیش فـرض در حالت ۱ قرار دارد. این بدان معنی است که Remote Desktopغیر فعال میباشد. بـرای فعال نمودن Remote Desktop ، عدد ۱ را به ۰ تغییر میدهـیم.

در مرحله دوم لازم است که به پورت Remote Desktop که ۳۳۸۹ میباشد را باز کنیم تا اجازه ورود این پورت داشته باشد.
برای اینکار وارد Control Panel شوید،  سپس بر روی Windows Firewall کلیک کنید.

از سمت چپ پنجره بر روی Allow an app or feature through Windows Firewall کلیک کنید.

حالا بر روی Change settings کلیک کنید تا اجازه تغییرات را داشته باشید.
و از لیست پایین گزینه Remote Desktop را پیدا کنید و دو تیک کنار آن را فعال کنید.

و حالا Remote Desktop فعال شده است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.