مرور رده

Exchange

ایمیل سازمانی مایکروسافت

قابلیت In-place eDiscovery در Exchange امکان جست و جو بین اطلاعات موجود در Mailbox های کاربران در سازمان را فراهم می کند. بعد از انجام جست و جو می توان لیست نتایج را مشاهده نمود و موارد دلخواه را در یک Mailbox دیگر گه به منظور بازیابی اطلاعات ساخته شده کپی کنید.برای جست و جو بین اطلاعات موجود در…
ادامه مطلب ...
به دلیل اینکه داخل Mailbox ها اطلاعات سری و مهمی وجود دارد، این موضوع اهمیت پیدا می کند که چه کسی به Mailbox ها لاگین کرده و چه کاری انجام داده است و اینکه آیا فردی به جز صاحب Mailbox وارد آن شده است یا خیر.قابلیت auditing در Exchange امکان ثبت Log های مربوط به تغییراتی که توسط Administrator در…
ادامه مطلب ...
امکان فعال سازی MAPI هم از طریق Exchange Admin Center ، ECP و هم از راه Exchange Management Shell وجود دارد. زمانی که MAPI برای یک Mailbox فعال باشد ، صندوق ایمیل های کاربر از طریق Outlook و Mail Client هایی شبیه آن مانند Mozilla قابل دسترسی خواهد بود. به طور مسلم در زمانی که MAPI را غیر فعال نمایید…
ادامه مطلب ...
در نرم افزار Outlook امکانی وجود دارد که از طریق آن می توانید ، ارسال یک ایمیل را به هر دلیلی پس از نوشتن آن به تاخیر بیاندازید. در این حالت ایمیل ارسال می شود ، اما تا زمانی که شما مشخص می کنید به گیرنده تحویل داده نمی شود. برای استفاده از این قابلیت در نرم افزار Outlook ابتدا ایمیلی که قصد ارسال…
ادامه مطلب ...