مرور رده

Windows Secrets

حتماً بعضی وقت ها احساس کرده اید که نیاز دارید ویندوز سرور 2012 خود را در ساعاتی خاص ریستارت کنید. بعضی وقت ها ریست کردن سرورها در ساعت کاری ممکن نیست و در نیمه شب نسبت به ریستارت کردن سرور اقدام می نمایید و یا نیاز به ریستارت زمانبندی شده سرور جهت بهبود سرویس دهی سرور هستید. نت یار شما را جهت سهولت…
ادامه مطلب ...