مرور رده

Kerio Operator

در قسمت اول مقاله درباره مدیریت کاربران به صورت Local و همچنین نحوه استفاده  Kerio Operator Softphone   از طریق حساب های کاربری صحبت کردیم. همان طور که گفته شد ، برای مدیریت کاربران در Kerio Operator را های دیگری نیز وجود دارد. در این مقاله نحوه ایجاد ارتباط بین Kerio Operator و Microsoft Active…
ادامه مطلب ...
در مقاله " ایجاد خط تلفن داخلی"  یکی از روش های نحوه ساخت SIP Account ها توضیح داده شد. در بعضی از شبکه ها ممکن است که Kerio Operator شما توسط NAT به شبکه ای که دستگاه های تلفن در آن وجود دارند ، مرتبط شده باشد. به همین دلیل ، ممکن است بعضی از تلفن هایی که توسط NAT با سرور مرکز تلفن در ارتباط هستند…
ادامه مطلب ...