مرور برچسب

آن بورد

گرافیک های مجتمع اینتل یا Intel Integrated Graphics در طول این سال ها پیشرفت های بسیاری را به خود دیده اند. اما واضح است که هنوز به سرعت کارت های گرافیک اختصاصی مثل NVIDIA و AMD عمل نمی کنند. در این آموزش تک تیکی قصد داریم روش هایی را بررسی نماییم که کارایی کارت گرافیک های اینتل خود را بهبود ببخشید.…
ادامه مطلب ...