مرور برچسب

انتقال تماس

در نرم افزار مرکز تلفنی Elastix این قابلیت وجود دارد که تماس های یک داخلی یا Extension مشخص بر روی Extension دیگری دریافت گردند. این ویژگی کاربردهای زیادی دارد. برای مثال ممکن است مایل باشید که در زمان مرخصی یکی از کارمندان ، تماس های او به داخلی همکار جایگزین او ارسال شود. برای پیاده سازی این…
ادامه مطلب ...