مرور برچسب

اکسس لیست

همیشه یکی از مهم ترین مخاطرات استفاده از تجهیزات بیسیم تأمین امنیت این نوع ارتباطات می باشد، شاید دلیل این نگرانی عدم آگاهی از راهکارهای ایمن سازی ارتباط وایرلی می باشد، در این مقاله تک تیکی  به آموزش تب Access List  در تجهیزات وایرلس میکروتیک می پردازیم. Access List  یعنی چه Clinet  هایی اجازه…
ادامه مطلب ...