مرور برچسب

ایجاد دیتابیس در sql

نرم افزار VMware Horizon  نیاز به دیتابیس برای ذخیره سازی دارد  برای همین می توان نرم افزار Microsoft SQL را در یک سرور جداگانه و یا در سرور Connection Server نصب کرد. اما پیشنهاد می شود در یک سرور جداگانه نصب کنید نکته: سرور SQL Server را به دومین Join کنید. پیش نیازهای سخت افزاری…
ادامه مطلب ...