مرور برچسب

بکاپ افزایشی

همه کسانی که آشنایی مختصری با روال های پشتیبان گیری داشته باشند ، حتما با واژه های Incremental Backup و Full Backup برخورد کرده اند. در این سری آموزشی قصد داریم ، انواع متودهای بکاپ را در Veeam Backup & Replication شرح دهیم. Backup Methods به طور کلی سه متود اصلی برای تهیه پشتیبان از طریق نرم…
ادامه مطلب ...