مرور برچسب

تحمل خطا

می دانیم که SAN ها از سه پروتکل اصلی به نام های FCoE SAN ، Fiber Channel SAN و IP SAN استفاده می کنند. پیش از این معماری پروتکل Fiber Channel SAN یا FC SAN را در این مقاله توضیح دادیم. در این آموزش به بررسی پروتکل IP SAN می پردازیم و خواهیم دید که در چه نوع محیط هایی کاربرد دارد. برای پیاده سازی…
ادامه مطلب ...