مرور برچسب

حذف لیست

در مقالات قبلی درباره ایجاد یک لیست صحبت کردیم.در این مقاله در رابطه با چگونگی حذف یک لیست از شیرپوینت صحبت می کنیم. هنگامی که یک لیست، دیگر در شیرپوینت مورد نیاز نباشد، می توان آن را حذف کرد.برای این کار دو راه وجود دارد، راه اول حذف کامل لیست از سایت شیرپوینتی و راه دوم حذف لیست از صفحه مورد…
ادامه مطلب ...