مرور برچسب

دایرکتوری سرویس

در قسمت اول مقاله درباره مدیریت کاربران به صورت Local و همچنین نحوه استفاده  Kerio Operator Softphone   از طریق حساب های کاربری صحبت کردیم. همان طور که گفته شد ، برای مدیریت کاربران در Kerio Operator را های دیگری نیز وجود دارد. در این مقاله نحوه ایجاد ارتباط بین Kerio Operator و Microsoft Active…
ادامه مطلب ...