مرور برچسب

زمان بهبودی هدف

اگر قراردادهای IT و یا Proposal های فنی را دیده باشید ، در بیشتر آن ها واژه RTO وجود دارد. حتما شما نیز کنجکاو شده اید که RTO به چه معنا است؟ در این مقاله به زبان خیلی ساده توضیح داده می شود که معنای این واژه و عددی که برای آن تعیین می شود چیست؟ همچنین هدف از تعیین آن شرح داده خواهد شد. RTO یا…
ادامه مطلب ...