مرور برچسب

فدورا

شاید یکی از پیچیدگی های لینوکس برای کسانی که به تازگی وارد دنیای این سیستم عامل متن باز می شوند ، درک توزیع های مختلف لینوکس باشد. اینکه چه تفاوت هایی با هم دارند و چگونه دسته بندی می شوند. پیش از هر چیز می دانیم که لینوکس یک Kernel یا هسته اصلی دارد که تمام توزیع های لینوکس نسخه بسط داده شده ای از…
ادامه مطلب ...