مرور برچسب

پشتیبان ماشین مجازی

Hyper-V Replica با استفاده از قابلیت Hyper-V Replica  موجود در Hyper-V می توانید یک Replica یا کپی از یک ماشین مجازی بر روی یک Hyper-V Server دیگر ایجاد کرد. در این صورت هر زمانی که ماشین مجازی شما از کار بیفتد کاربران می توانند از طریق Replica به سرور دسترسی داشته باشند. بعد از عملیات Replica  هر…
ادامه مطلب ...