مرور برچسب

کارایی برنامه sharePoint

شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که بتواند بر روی منابع انسانی مدیریت کند ، اسناد و مدارک، به اشتراک گذاری فایلها، ... و بتواند آرشیو سازی اطلاعات را به خوبی و با اطمینان کامل انجام دهد. حفظ امنیت کاربران از مباحث بسیار مهم در سازمان شما است که نرم افزاری که به کار می برید باید…
ادامه مطلب ...