جدیدترین آموزش ها و اخبار دنیای تکنولوژی
مرور برچسب

Address List

هر Address List مجموعه ای از Recipient ها و سایر Object های موجود در AD می باشد. از Address list  می توان برای دسته بندی کردن recipients ها و منابع در ساختار Exchange استفاده کرد تا کاربر ها راحت تر بتوانند Recipient و یا منبع مورد نظر خود را پیدا کنند.فرض کنید شما می خواهید در سازمان…
ادامه مطلب ...