مرور برچسب

Auto State Switchover Interval

در مقاله قبل توضیح دادیم که MCLT برای جلوگیری از IP Conflict و اختصاص هم زمان یک آی پی مشترک به دو کلاینت در زمان قعطی یکی از DHCP Server ها استفاده می شود. همچنین گفتیم که در زمان راه اندازی Failover Relationship بین DHCP Server های مایکروسافتی مقدار دیگری به نام Auto State Switchover Interval وجود…
ادامه مطلب ...