مرور برچسب

Communication Manager

همیشه سازمان هایی وجود دارند که به دلایل متعدد از سیستم های یکپارچه ای استفاده نکرده اند. برای  مثال ممکن است در بعضی از سازمان ها برای راه اندازی سرویس های مختلف از چندین تکنولوژی ، مربوط به وندورهای متفاوت استفاده شده باشد. در نتیجه ممکن است که نیاز باشد این سرویس ها   با یکدیگر ارتباط داشته…
ادامه مطلب ...