مرور برچسب

Console

در این مقاله می خواهیم با کنسول اصلی XenServer آشنا شویم. Status Display وضعیت سرور XenServer را می توانید مشاهده کنید. ورژن XenServer در قسمت Device می توانید کارت شبکه ای متصل میباشد را مشاهده کنید. در قسمت  IP Address آدرس IP سرور XenServer را مشاهده می کنید. Network and Management…
ادامه مطلب ...