مرور برچسب

convert VHD to VMDK

برای تبدیل هارد های مجازی VHD ( توسط نرم افزارHyper-V ایجاد می شود) به هارد های مجازی VMDK ( توسط برنامه VMware ایجاد می شود) یا حتی بالعکس کافیست نرم افزار Starwind V2V Converter را دانلود و نصب کنید. لینک دانلود برنامه را اجرا کنید در قسمت Source image location منبع فایل را مشخص کنید: _…
ادامه مطلب ...