مرور برچسب

CSV

Report (گزارش) به شما ایده کلی درباره تعداد سرورهای شما، چقدر منابع را در حال استفاده یا استفاده می کنند، چه مقدار ذخیره سازی اشغال شده و چقدر فضای آزاد (free) … بنابراین در محیط vSphere شما همچنین می توانید گزارش های زیرساخت خود را به آسانی با جزئیات مورد نیاز خود را از vSphere Web Client درخواست…
ادامه مطلب ...
//test