مرور برچسب

Exchnage

قابلیت In-place eDiscovery در Exchange امکان جست و جو بین اطلاعات موجود در Mailbox های کاربران در سازمان را فراهم می کند. بعد از انجام جست و جو می توان لیست نتایج را مشاهده نمود و موارد دلخواه را در یک Mailbox دیگر گه به منظور بازیابی اطلاعات ساخته شده کپی کنید. برای جست و جو بین اطلاعات موجود در…
ادامه مطلب ...