مرور برچسب

Manage Engine

با استفاده از Hyper-V Performance Monitor می توانید بر روی سرور های Hyper-V و از ماشین های مجازی روشن اطلاعاتی اعم از مصرف CPU, Memory, disk read/write  و کارت شبکه و ... مانیتورینگ کاملی را داشته باشید. و حتی تعداد ماشین های مجازی موجود را مشاهده کنید. دانلود برنامه  برنامه را اجرا کنید، از…
ادامه مطلب ...