مرور برچسب

Remote App

در این مقاله می خواهیم به شما روشی دیگری را برای دسترسی به برنامه هایی که از طریق سرویس Remote App وجود دارند دسترسی داشته باشیم. در مقالات قبلی به جناب آقای نوید داریا به روش دسترسی از طریق Web Browser را آموزش داده اند. وارد Control Panel شوید، و بر روی ابزار Remote App and Desktop Connections 
ادامه مطلب ...