مرور برچسب

سرور 2012

آیا تا به حال خواسته اید تصویر پس زمینه کاربران شبکه خود را تغییر دهید و از فرمت سازمانی بکسان استفاده کنید؟ نت یار به شما در این زمینه کمک می نماید: پیاده سازی موضوع فوق توسط بخش پرقدرت Group Policy  در ویندوز سرور محقق می گردد . در این مقاله نحوه اعمال policy  مربوط به داشتن تصویر پس زمینه یکسان…
ادامه مطلب ...