مرور برچسب

ViceVersa

در قسمت قبل این مقاله راه کار WAFS و تفاوت بین Synchronization و Replication آموزش داده شد. اکنون با تک تیک همراه باشید که طریقه پیکربندی ViceVersa Pro و VVEngine را جهت استفاده از Real Time Synchronization مرور نماییم. روش های راه اندازی File Server Synchronization برای پیاده سازی Real Time…
ادامه مطلب ...