مرور برچسب

virtual box

در این مقاله می خواهیم به شما آموزش دهیم که چگونه به ماشین مجازی که در Virtual Box ایجاد کرده ایم بتوانیم یک فضای ذخیره سازی دیگری را هم اختصاص دهیم. چرا که ممکن است شما زمانی که ماشین مجازی خود را ایجاد کرده اید و در حین کار متوجه شوید که به فضای ذخیره سازی بیشتری نیاز دارید. نکته: پیش اضافه کردن…
ادامه مطلب ...