مرور برچسب

VMDK

گاهی بر اثر به روزرسانی سرورهای ESXi یا حتی قطع برق و راه اندازی مجدد غیرمنتظره Host ها ، فایل های VMDK آسیب می بینند. در چنین مواقعی زمانی که قصد داریم ماشین مجازی را روشن نماییم با پیغام VMDK not found رو به رو می شویم و ماشین مجازی روشن نمی شود. در زمان بروز این رخداد ، اگر به محتویات Datastore…
ادامه مطلب ...