مرور برچسب

VMware 6.0

از نسخه 6 به بعد VMware زمانی که vCLI را بر روی Windows نصب می کنید و قصد   اجرای دستور ESXCLI را  در هاست یا vCenter داشته باشید ممکن است با پیغام خطایی مانند پیغام ( Connect to w2-server42.mydomain.com failed. Server SHA-1 thumbprint 5D:01:06:63:55:9D:DF:FF:38:81:6E:2C:FA:71:BC:63:82:C5:16:51…
ادامه مطلب ...
دریافت جدیدترین مطالب در تلگرام TechTik@