مرور برچسب

vPower NFS Service

در آموزش قبلیِ Veeam درباره نحوه ایجاد Backup در Veeam Backup and Replication صحبت شد. همان طور  که می دانید یکی از مهم ترین وظایف Backup Administrator ها اطمینان از کارکرد صحیح پشتیبان های تهیه شده است. فرض کنید در سازمانی مشغول به کار هستید و حدود سه سال به طور منظم از یک VM توسط بهترین نرم افزار…
ادامه مطلب ...