مرور برچسب

Watchlist

پیش از این همکارم علی کارآگاه در این مقاله برخی از روش های اتصال به ESXi را در ویندوز شرح داده است. اما با گسترش BYOD خیلی از ما دوست داریم که سرورهای ESXi و ماشین های مجازی روی آن ها را با استفاده از گوشی موبایل کنترل نماییم. آیا چنین کاری امکان پذیر می باشد؟ بله. این کار از آن چه که فکر می کنید…
ادامه مطلب ...