مرور برچسب

Web Interface

در این مقاله می خواهیم با قسمت Advanced Options در Kerio Control به طور کامل آشنا شویم. سربرگ System Configuration ۱- Current date and Time در این قسمت می توانید تاریخ و ساعت فعلی سیستم Kerio Control را مشاهده کنید. اگر می خواهید تاریخ و ساعت سیستم Kerio را تغییر دهید و به صورت دستی تنظیم…
ادامه مطلب ...