مرور برچسب

WWPN

در مقاله قبل درباره معماری Fiber Channel صحبت شد. همچنین دانستیم که پورت ها در این معماری به سه دسته Node Ports ، Extender Ports و Fabric Port تقسیم و نام گذاری می گردند. در این آموزش مفاهیم آدرس دهی را جهت پورت ها در FC SAN توضیح خواهیم داد. WWN ، WWNN و WWPN هر سخت افزار در معماری FC SAN مانند…
ادامه مطلب ...