مقدمه ای بر مفاهیم سیستم های ذخیره سازی ۳PAR – بخش دوم

در مقاله قبل از این سری آموزشی توضیح دادیم که چگونه مفهوم Chunklet ها در استوریج های ۳PAR تغییر پیدا کرد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که استفاده از این ساختار نوین RAID را دست خوش چه نوع تغییراتی می کند؟ ۳PAR RAID به تصویر زیر دقت نمایید. در دیاگرام بالا ، … ادامه خواندن مقدمه ای بر مفاهیم سیستم های ذخیره سازی ۳PAR – بخش دوم