مرور برچسب

امنیت ایمیل

Email Security Gateway ها از راه پایش ایمیل ها ، از دریافت و ارسال ایمیل های ناخواسته  با محتوای نامناسب جلوگیری می کنند. البته ممکن است که برخی از Email Security Gateway ها تنها ایمیل های دریافتی ( ورودی به سازمان ) را بررسی نمایند. محتوای ناخواسته و نامناسب به طور معمول  شامل Malware ، Phishing و…
ادامه مطلب ...