مرور برچسب

conference

در این مقاله قصد راه اندازی کنفرانس صوتی را در سیستم های تلفنی الستیکس و ایزابل داریم. و کاربرد آن زمانی مفید می باشد قصد گفتگو بین چندین نفر را دارید اما در حال حاضر امکان یا وقت جلسه حضوری وجود ندارد، و بهترین راه این می باشد که از کنفرانس صوتی استفاده کنید. در این صورت کاربران با شماره گیری…
ادامه مطلب ...