مرور برچسب

shadow copies

قابلیت VSS یا Volume Shadow Copy Services قابلیت کپی گرفتن از فایلهایی که در محیط شبکه مورد استفاده قرار می گیرند گفته می شود،این سرویس  از جمله مواردی است که در صورتی که کاربری بصورت اشتباهی فایلی را پاک کند و یا در آن تغییراتی بدهد سریعا میتوانیم تغییرات موجود را به حالت عادی برگرداندیم در این…
ادامه مطلب ...