مرور برچسب

Wide Area File Service

تصور کنید در سازمانی با شعبه های پراکنده در تمام نقاط دنیا مشغول به کار هستید. سازمان دارای یک File Server اصلی است. کاربران در Branch های مختلف از طریق ارتباطات گوناگون به این File Server متصل می شوند و از فایل های به اشتراک گذاشته شده استفاده می کنند. در بعضی از شعبه ها ممکن است پهنای باند بین…
ادامه مطلب ...