مرور برچسب

آژور

در دومقاله قبل که لینک آن ها در ادامه آمده است ، درباره مقدمات ساخت ماشین مجازی در Microsoft Azure صحبت کردیم.مفاهیم اولیه ساخت ماشین مجازی در مایکروسافت آژورایجاد Resource Group از طریق Azure Cloud Shell در Microsoft Azureدر راهنمای پیش رو با استفاده از Cloud Shell یک ماشین مجازی ویندوز…
ادامه مطلب ...