مرور برچسب

Auto Attendant

یکی از مهم ترین وظایفی که از هر نرم افزار IP Telephony انتظار می رود ، پاسخگوی خودکار  یا Auto Attendant است. Kerio Operator نیز مانند سایر IP PBX ها این قابلیت را در درون خود گنجانده است. اما شاید تنظیم آن در هیچ نرم افزار دیگری ، به سادگی کریو اپراتور نباشد. در این آموزش با تک تیک همراه باشید تا…
ادامه مطلب ...