مرور برچسب

Bitlocker

Bitlocker قابلیتی می باشد که تمامی اطلاعات داخل درایو encrypt می کند. Bitlocker همچنین از سیستم در برابر offline attack محافظت می کند.offline attack به این مفهوم است که فرد مهاجم برای دسترسی به اطلاعات شما از سیستم عامل دیگری استفاده می‌کند و تمامی اطلاعات را ریکاوری می‌کند و یا اینکه…
ادامه مطلب ...