مرور برچسب

convert machine to vSphere

VMware Workstation با هدف ساخت و تست ماشین های مجازی قبل از بار گذاری آن در محیط واقعی توسط مدیران شبکه زیادی استفاده می شود. در نرم افزار VMware Workstation امکانی وجود دارد تا توسط آن میتوانید ماشین های مجازی که در VMware Workstation ایجاد کرده اید به صورت مستقیم در vSphere و ESXI بار گذاری کنید.…
ادامه مطلب ...