مرور برچسب

Virtual Network Editor

در این مقاله به بررسی تنظیمات شبکه در VMware Workstation که در پنجره Virtial Network Editor می باشد می پردازیم. برای دسترسی به این قسمت از منو Edit گزینه Virtual Network Editor را انتخاب کنید. در پنجره Virtual Network Editor کارت های شبکه را مشاهده می کنید. برای اینکه بتوانید در پنجره…
ادامه مطلب ...