مرور برچسب

WebDAV Server

اگر شما از اینکه برای انتقال فایل های خود از موبایل به کامپیوتر یا بالعکس هر بار مجبور هستید کابل گوشی را وصل کنید خسته شده اید به راحتی با آموزش امروز می توانید کاری کنید حافظه گوشی شما مانند یک پارتیشن در This Pc خود مشاهده کنید تا برای انتقال فایل ها از این پارتیشن استفاده کنید. در ابتدا نرم…
ادامه مطلب ...