Always connected - Or the life around wifi hotspots

روشن کردن Wi-Fi به طور اتوماتیک در ویندوز ۱۰

در این مقاله می خواهیم به بررسی قابلیت جدیدی که در ویندوز ۱۰ در ورژن ۱۷۰۳ اضافه شده است بپردازیم. قابلیتی که با استفاده از آن می توانید Wi-Fi که اتصال آن را قطع کرد اید  به طور اتوماتیک بر اساس زمان بندی که از قبل مشخص کرده اید اتصال Wi-Fi را مجددا به طور اتوماتیک متصل شود.
پس در ابتدا پنجره Settings را باز کنید.

سپس از پنجره Settings وارد تنظیمات Network & Internet شوید.

پست های مرتبط


وارد قسمت Wi-Fi شوید.


سپس اگر اتصال Wi-Fi را قطع کنید یک منو کشویی مشاهده خواهید کرد می توانید مشخص کنید بعد از ۱ ساعت، ۴ ساعت، ۱ روز یا دستی( به صورت پیش فرض بر روی همین گزینه قرار دارد) دوباره اتصال Wi-Fi به صورت اتوماتیک مجددا وصل خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.