مرور برچسب

RD

در مقاله قبل روش ساخت Session Collection دلخواه برای ایجاد امکان دسترسی کاربران به نرم افزارهای مورد نیازشان در سرور RemoteApp آموزش داده شد. در این آموزش راه دسترسی و استفاده کاربران از این نرم افزارها را فرا خواهید گرفت. به طور کل دو روش اصلی برای دسترسی به نرم افزارهای موجود در هر Session…
ادامه مطلب ...