مرور برچسب

Snapshot

Snapshot درواقع از وضعیت فعلی ماشین مجازی یک عکس خواهد گرفت. به همین علت نام آن Snapshot است. Snapshot ایده خوبی خواهد بود تا درصورت بروز خطا به وضعیت پایدار قبلی بازگردید. اگر در پروسه به مشکل برخوردید به وضعیت پایدار قبلی بازمی گردید. پس ایده اصلی استفاده از Snapshot سادگی بازگشت به وضعیت پایدار…
ادامه مطلب ...
شرکت VMWare برای محصولات Workstation و ESXI خود یک ویژگی به نام Snapshot ایجاد کرده است که در بسیاری از موارد کمک شایانی به مدیران و کارشناسان حوزه زیرساخت می کند.  به طور کلی این ویژگی همانند ویژگی Restore Point ویندوز است و عملکرد آن به این صورت است که از وضعیت کنونی ماشین مجازی شما یک نقطه…
ادامه مطلب ...
Snapshot چیست؟ با استفاده از Snapshot میتوانید از وضعیت کنونی ماشین‌‌مجازی نسخه‌‌ای تهیه کنید. سپس بر‌‌ روی ماشین‌‌مجازی تغییراتی ایجاد کنید. اگر در این بین به مشکلی برخورد کردید میتوانید به‌‌وسیله باز‌‌گرداندن Snapshot، به حالت اولیه برگردید. فرض کنید، قصد دارید تغییری در سیستم‌‌عامل ماشین‌‌مجازی…
ادامه مطلب ...