مرور برچسب

View Composer

VMware View composer یکی از اجزای VMware Horizon View می باشد که در تمام ویرایش ها وجود دارد. View Composer قابلیت های مهمی را ارائه می دهد. کاهش میزان استفاده از فضای ذخیره سازی، ارتقاء مدیریت سیستم عامل ها و سرعت بخشیدن به پیاده سازی زیرساخت مجازی سازی Desktop ها از قابلیت آن هستند.…
ادامه مطلب ...