مرور رده

Hyper-V

در این مقاله می خواهیم نرم افزار Hyperoo را معرفی کنیم با استفاده از آن می توانید از ماشین های مجازی طبق زمانبندی مشخص به صورت خودکار Backupگیری شود تا در صورتی که مشکلی برای ماشین های مجازی به وجود آمد بتوانید از Backup های موجود عمل Restore ماشین مجازی را انجام دهید.قبلا به شما آموزش دادیم که…
ادامه مطلب ...
با استفاده از Hyper-V Performance Monitor می توانید بر روی سرور های Hyper-V و از ماشین های مجازی روشن اطلاعاتی اعم از مصرف CPU, Memory, disk read/write  و کارت شبکه و ... مانیتورینگ کاملی را داشته باشید. و حتی تعداد ماشین های مجازی موجود را مشاهده کنید.دانلود برنامه  برنامه را اجرا کنید، از…
ادامه مطلب ...
Live Migration با استفاده از قابلیت Live Migration می توانید  یک ماشین مجازی را از یک Hyper-V سرور به Hyper-V سرور دیگر انتقال داد. و در هنگام Live Migration ماشین مجازی Downtime (مدتی از کار افتادن) نخواهد شد.این قابلیت بصورت پیش فرض غیر فعال می باشد و باید آن را بر روی Hyper-V سرور…
ادامه مطلب ...